Strona Poprzednia
O Firmie
Adresy Kontaktowe
e-mail

Oferta
PROTO-DENS

Więcej aktualnych informacji
znajdziesz w nowym serwisie
Kliniki Implantologii i Ortodoncji HAHS
www.hahs.pl


Asortyment implantów Brånemark System

Implant Standard

Jest to tzw. Złoty standard Brånemark System, który stosowany jest do odbudowy wszystkich rodzajów ubytków zębowych. W większości przypadków przed wszczepieniem należy zastosować wiertło gwintujące (screw-tap). Implanty standard były najczęściej wykorzystywanymi implantami na świecie.
 
 

Implant Mk II

MK II to uniwersalne samogwintujące implanty, które stosuje się do kości o małej i dużej gęstości. Właściwości samogwintujące implantu czynią go szczególnie przydatnym do kości o większej gęstości. Różnica między implantami standardowymi i MKII jest kwestią wyboru i preferencji lekarza.
 
 

Implant Conical Mk II

Ten implant jest tańszą i uproszczoną alternatywą jednoetapowej procedury chirurgicznej dla protezy typu overdenture. Główka Conical Mk II wystaje ponad dziąsła, służąc za łącznik.
 
 

Implant Mk III

Nowy, uniwersalny, samogwintujący implant polecany do wszystkich rodzajów kości. Powstał w wyniku ulepszenia implantu Mk II. Posiada specjalny gwint wewnętrzny Stargrip. Podwójny gwint tnący i zwiększona powierzchnia osseointegracyjna na wierzchołku implantu pozwala chirurgowi wszczepiać go z dużą precyzją i uzyskać jego większą początkową stabilność.
Poza tym implant Mk III wykonany jest z nowego wzmocnionego tytanu, co nadaje mu zwiększoną wytrzymałość na obciążenia, przy zachowaniu tej samej powierzchni implantu Branemark System.
 
 

Impant Mk IV

Został specjalnie stworzony dla rzadkiej kości (III, IV typ) i osiąga w niej doskonałe rezultaty kliniczne, poprzez zwiększoną początkową stabilność. Stabilność zapewniają: lekko stożkowy kształt implantu i podwójny gwint tnący. MK IV posiada również specjalny gwint wewnętrzny Stargrip.
 
 
Nowość