Strona Poprzednia
O Firmie
Adresy Kontaktowe
e-mail

Oferta
PROTO-DENS

Więcej aktualnych informacji
znajdziesz w nowym serwisie
Kliniki Implantologii i Ortodoncji HAHS
www.hahs.pl


Przebieg zabiegu - czynność za czynnością

Zabieg składa się z pewnej liczby czynności, wśród których rozróżnić można część chirurgiczną i część protetyczną. Zabieg chirurgiczny i protetyczny powinien zostać wykonany przez specjalistę w zakresie protetyki lub praktykującego lekarza stomatologa ze specjalnym, dodatkowym przygotowaniem. Jeśli nie posiadasz własnych zębów, zabieg wstępny normalnie nie jest wymagany. Jeśli zaś pozostały Ci słabe zęby, które należy usunąć, kość szczękową trzeba wyleczyć przed przystąpieniem do zabiegu implantacji.
 
 
Umieszczanie wszczepów

Czynność 1 - Umieszczanie implantów

Za pomocą precyzyjnej operacji technicznej, chirurg umieszcza w Twojej kości szczękowej małe, podobne do śrubek, wykonane z tytanu elementy - implanty. W uproszczony sposób można powiedzieć, że będą one służyły za korzenie Twoim nowym zębom. W całkowicie bezzębnej szczęce umieszcza się zwykle od pięciu do sześciu takich implantów. Operacja trwa od 2 do 3 godzin i jest zwykle wykonywana przy zastosowaniu miejscowego znieczulenia. Pacjent nie doświadcza żadnych przykrych wrażeń ani podczas operacji, ani po niej.
 
 
 
Okres gojenia

Czynność 2 - Okres gojenia

Aby implanty mogły przyjąć się w szczęce - co nazywamy osteosyntezą - musisz być przygotowany na obywanie się bez swojej protezy w ciągu jednego do dwóch tygodni po umieszczeniu implantów. Jeśli pozostały Ci niektóre z własnych zębów, możesz na ten okres otrzymać tymczasowy most. Po upływie okresu gojenia możesz używać dawną protezę zasadniczo w ten sam sposób co przedtem. Okres gojenia trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy, w zależności na przykład od tego czy górna, czy dolna szczęka została poddana zabiegowi.
 
 
 
Przytwierdzanie wsporników

Czynność 3 - Przytwierdzanie wsporników

Gdy osteosynteza wszczepów dobiegła końca i zostały one na stałe umocowane w kości szczękowej, odbywa się następny etap. Tym razem chirurg przytwierdza do implantów łączniki, zwane także wspornikami. Łączniki te przechodzą przez dziąsła i przytwierdzony do nich zostaje następnie most. Twoje nowe zęby zostaną wykonane na samym końcu, w przeciągu kilku tygodni po przytwierdzeniu wsporników.
 
 
 
Praca nad protezą

Czynność 4 - Praca nad protezą

Praca nad Twoim nowym, wszczepionym mostem rozpoczyna się od pobrania wycisków jamy ustnej. Po dokonaniu tej czynności ma miejsce 5-6 kolejnych wizyt, w ciągu których dentysta w porozumieniu z Tobą zdecyduje o wyglądzie mostu i zębów. Po upływie kolejnych 3-4 tygodni Twój cel zostanie osiągnięty - otrzymasz nowy, wsparty na implantach most. Możesz na powrót cieszyć się stałymi zębami, które z całym prawdopodobieństwem będziesz odczuwał jako cześć swojego własnego ciała. Twój nowy most musi być regularnie doglądany i kontrolowany, zupełnie tak samo jak gdybyś miał swoje własne, naturalne zęby.
 
 
Nowość