Strona Poprzednia
O Firmie
Adresy Kontaktowe
e-mail

Oferta
PROTO-DENS

Więcej aktualnych informacji
znajdziesz w nowym serwisie
Kliniki Implantologii i Ortodoncji HAHS
www.hahs.pl


 

Korony, licówki i wkłady koronowe

  1. Licówka kompozytowa z Sinfony

  2. Sinfony /światłoutwardzalne korony kompozytowe/

    • Światłoutwardzalne korony kompozytowe z Sinfony poprawiają kosmetykę zębów / zęby nieprawidłowego kształtu, przebarwione, z licznymi plombami /.

  3. Wkład koronowo – korzeniowy ze złota

    • Wkład koronowo – korzeniowy wykonuje się w przypadku utraty dużej części tkanek zęba oraz złamania 3/4 lub całej korony zęba. Na zacementowanym wkładzie koronowo – korzeniowym wykonuje i cementuje się koronę protetyczną.
 
 
Nowość