Strona Poprzednia
O Firmie
Adresy Kontaktowe
e-mail

Oferta
PROTO-DENS

Więcej aktualnych informacji
znajdziesz w nowym serwisie
Kliniki Implantologii i Ortodoncji HAHS
www.hahs.pl


 

Tomografia

Nasza pracownia RTG dysponuje najbardziej uniwersalnym w świecie aparatem radiografii stomatologicznej. Jedna dawka promieniowania dla praktycznie wszystkich potrzeb rentgenowskich w stomatologii.
Korporacja Orion SOREDEX jest znanym wiodącym producentem wyposażenia stomatologicznego. Stomatolodzy całego świata utożsamiają się z produktami firmy SOREDEX, do których należą między innymi Scanora, Digora i legendarny Cranex pozwalający uzyskać zdjęcia panoramiczne i kraniometryczne.
 
Dzięki aparatowi Cranex-Tome, najbardziej w świecie uniwersalnemu stomatologicznemu aparatowi rentgenowskiemu, firma Soredex znajduje się w czołówce firm technologii rentgenowskiej w stomatologii. Przy pomocy aparatu Cranex-Tome można uzyskać doskonałe jakościowo panoramiczne i kraniometryczne radiogramy. Jednocześnie istnieje możliwość wykonywania wysokiej jakości przekrojowych spiralnych tomogramów, tomogramów TMJ, skanogramów i skanogramów TMJ.
Tomografia
 
Po raz pierwszy dentystyczny aparat rentgenowski daje możliwości wykonywania zdjęć przy wykorzystaniu tak szerokiego zakresu technik.
Cranex-Tome, wysoko zaawansowany elektronicznie i technologicznie z ramieniem w kształcie litery C, oferuje doskonałą jakość obrazu, ergonomiczny kształt, wyjątkowo szeroki zakres programów rentgenowskich, bezkonkurencyjną jakość obrazów i ich wiarygodność.
 
Tomografia
Tomografia
 
Wykorzystując techniki tomografii spiralnej aparatu Cranex-Tome zdjęcia okolicy badanej są dużo lepsze od tych uzyskiwanych normalnymi technikami tomografii liniowej. Tomografia spiralna przekrojowa w aparacie Cranex-Tome pokazuje obraz tylko konkretnie wybranej okolicy. Wszystkie inne struktury są efektywnie wymazane. Także podstawowe badania mogą być powtarzane bez nakładających się artefaktów. W dotychczasowych aparatach konwencjonalnych badana okolica była niewyraźna; inne elementy kostne nakładały się na obraz rentgenowski.
Duży, ergonomicznie umiejscowiony panel kontrolny z wbudowanym szerokokątnym graficznym monitorem elektroluminescencyjnym skupia wszystkie informacje programu i kontroli. Graficzne i alfanumeryczne informacje ukazujące się na monitorze ukazują krok po kroku wybrane procedury i sygnalizują ewentualnie popełnione błędy. Jest to pierwszy na świecie aparat rentgenowski pozwalający użytkownikowi jasno widzieć wszystkie instrukcje i informacje o programie wyświetlane w graficznej i alfanumerycznej formie na monitorze panelu kontrolnego.
 
 
Nowość