Strona Poprzednia
O Firmie
Adresy Kontaktowe
e-mail

Oferta
PROTO-DENS
 
Implanty
 

Badania Laboratoryjne

MOCZ

 1. Badanie ogólne moczu
 2. Badanie moczu na cukier i aceton
 3. Badanie bakteriologiczne moczu
  • ocena posiewu bez antybiogramu
  • antybiogram dla jednego szczepu
 
 

KREW

 1. OB
 2. Morfologia krwi
 3. Morfologia z rozmazem
 4. Leukocytoza bez rozmazu
 5. Leukocytoza z rozmazem
 6. Płytki krwi
 7. Retikulocyty
 8. Czas protrombinowy
 9. Fibrynogen
 10. Wskaźnik protrombinowy
 11. INR /układu krzepnięcia/
 12. Glukoza we krwi
 13. Krzywa cukrowa
 14. Proteinogram /wynik po 2 dniach/
 15. Mocznik /surowica lub mocz/
 16. Kreatynina /surowica lub mocz/
 17. Kwas moczowy /surowica lub mocz/
 18. Białko całkowite lub albuminy
 19. Elektroforeza białek surowicy
 20. Cholesterol całkowity
 21. Trójglicerydy
 22. Lipidy
 23. HDL - cholesterol
 24. LDL - cholesterol
 25. Gospodarka tłuszczowa / trójglicerydy, lipidy całkowite, cholesterol całkowity, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol
 26. Bilirubina całkowita
 27. Próba tymolowa
 28. Sód, Potas / surowica lub mocz / - JONOGRAM
 29. Wapń /surowica lub mocz /
 30. Wapń zjonizowany
 31. Chlorki /surowica lub mocz/
 32. Fosforany /surowica lub mocz/
 33. Hemoglobina glikozowana - HBA 1C (wynik po 3 dniach)
 34. Żelazo w surowicy
 35. Żelazo + całkowita zdolność wiązania żelaza
 36. Aminotransferaza AST
 37. Aminotransferaza ALT
 38. Transaminazy AST, ALT
 39. Mukoproteidy
 40. Fosfataza alkaliczna /zasadowa/ALP /
 41. Fosfataza kwaśna /ACP /
 42. Kwaśna fosfataza sterczowa /ACP-P /APA /
 43. A - amylaza / surowica/, / diastazy /
 44. Poziom magnezu / surowica lub mocz /
 45. Bakteriologiczne badanie wymazów z gardła, ucha, narządów moczowo - płciowych)
 46. Układ krzepnięcia /INR, Fibrynogen, APTT Czas, wskaźnik protrombinowy/
 47. Próby wątrobowe /bilirubina, transaminazy - AST, ALT/
 48. Hbs-Ag /oznaczenie antygenu Hbs - Ag/
 49. APTT
 50. GGTP
 51. CPR /białko ostrej fazy/
 52. KOM. LE (środy i piątki - krew należy wysłać najpóźniej do godz. 8.30)
 53. Mikrobiologiczne badanie wydzieliny ropnej /z rany/
 54. Kinaza kreatynowa - CPK
 55. HCVAb /antygen żółtaczki typu "c"/
 
 
Nowość