Strona Poprzednia
O Firmie
Adresy Kontaktowe
e-mail

Oferta
PROTO-DENS

Więcej aktualnych informacji
znajdziesz w nowym serwisie
Kliniki Implantologii i Ortodoncji HAHS
www.hahs.pl


 
Implanty
 

Chirurgia Stomatologiczna

 1. Drobne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej
 2. Resekcja /jednokorzeniowa, wielokorzeniowa/

  • Usunięcie wierzchołka korzenia zęba wraz z przewlekłymi zmianami okołowierzchołkowymi.

 3. Replantacja zęba jednokorzeniowego
 4. Replantacja zęba wielokorzeniowego
 5. Hemisekcja

  • Hemisekcja to amputacja korzenia w zębach wielokorzeniowych. Zabieg polega na odcięciu korzenia zęba z przewlekłymi zmianami okołowierzchołkowymi opornymi na leczenie zachowawcze lub korzenia zniszczonego przez próchnicę w zębie wielokorzeniowym.

 6. Sterowana regeneracja kości
  • Chirurgiczna odbudowa kostna
  • Podniesienie zatoki szczękowej (jednostronne)
  • Wertykalna odbudowa wyrostka zębowego

 7. Plastyka błony śluzowej
 8. Plastyka wyrostka
 9. Nacinanie ropni
 10. Korekta przyczepu wędzidełka u dzieci
 11. Przeszczep śluzówki na obnażone korzenie przy parodontozie
 12. Szycie zębodołu
 13. Wyłuszczenie torbieli
 14. Ligatura (szyna unieruchamiająca zęby)
 15. Zaopatrzenie zębodołu
 16. Chirurgiczne usunięcie zęba
 17. Chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego
 
 
Nowość